სტარტაპი
26/12/2022

500 Georgia ვენჩერულ ფონდში GITA კაპიტალით შედის

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ჯიტა ''500 Georgia'' ვენჩურული ფონდის პარტნიორი გახდა 5 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციით, - გადაწყვეტილება მთავრობის სხდომაზე მიიღეს.

500 Georgia არის 20 მილიონ აშშ დოლარიანი ვენჩურული ფონდი, რომელიც 500 Global-ის მიერ ქართულ სტარტაპებში ინვესტირების, ინოვაციების მხარდაჭერისა და შემდგომი განვითარების მიზნით დაფუძნდა.

ეს იქნება ვენჩურული ფონდი, რომელშიც, საქართველოს მთავრობასთან ერთად, მონაწილეობას მიიღებს კერძო სექტორი.

Businesspartner