მსოფლიო
18/05/2023

World Economic Forum: უახლოეს 5 წელიწადში დასაქმებულთა ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება კრეატიული აზროვნება იქნება

თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი, მისი სიცოცხლის განმავლობაში, რამდენიმე სამსახურს იცვლის. ზრდასრული ამერიკელები 55 წლის ასაკამდე, საშუალოდ 12 თანამდებობას იკავებენ. თუმცა ახლა შევდივართ ეპოქაში, როცა უმრავლესობას ექნება არა ერთი, არამედ ბევრი კარიერა.

„მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის“ პროგნოზით, საქმიანობის სფეროების ცვლილების სწრაფი ტემპები გამოიწვევს იმას, რომ ადამიანებს სწავლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მოუწევთ.

სამუშაო ადგილების მომავლის შესახებ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ 2027 წლისთვის იმ ძირითადი უნარების ორი მეხუთედი, რომლებსაც დღეს დასაქმებულები ფლობენ, ტექნოლოგიური ცვლილებების გამო დაიკარგება.

პროგნოზის თანახმად, თანამშრომელთა ძირითადი უნარების ნახევრის განახლება აუცილებელი იქნება ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ.

მოხსენების თანახმადვე, შრომის ბაზარზე მასშტაბური ცვლილებები გამოწვეულია მეოთხე სამრეწველო რევოლუციით, რომელიც დააჩქარა ეკონომიკურმა და გეოპოლიტიკურმა რყევებმა და მზარდმა სოციალურ-ეკონომიკურმა ზეწოლამ. ეს ყველაფერი კი ქმნის მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლების კულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობას.

თანამშრომელთა მთავარი უნარების ჩამონათვალში კომპანიების უმეტესობა პირველ ადგილზე ასახელებს ანალიტიკურ აზროვნებას. მეორე ადგილზეა კრეატიული აზროვნება. შემდეგი მოდის ისეთი თვისებები, როგორებიცაა  მდგრადობა, მოქნილობა, მოტივაცია, ცნობისმოყვარეობა და სწავლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში.

ამასთან, ბიზნესი მოელის, რომ მომავალი 5 წლის განმავლობაში დასაქმებულთა ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარების ჩამონათვალში პირველ ადგილზე კრეატიული აზროვნება გადაინაცვლებს.

 

 

 

Businesspartner