ფინანსები
23/11/2022

ხალიკ ბანკმა დაკრედიტება შეამცირა

სებ-ის საზაფხულო რეგულაციების შემდეგ, ხალიკ ბანკს პორტფელი სექტემბერ-ოქტომბერში შეუმცირდა, 640 მლნ ლარამდე (10m/2022).

ბოლოს საკრედიტო დაბანდება 655 მლნ ლარამდე ჰქონდა, წლიურად კლებაა - 2.3%.

ყაზახური საბანკო ჯგუფის შვილობილის აქტივები კი თითქმის 20%-ით არის მომატებული.

აქტივების მიხედვით ბანკის წილი 1,5%-ია. 10 თვის წმინდა მოგება 11.4  მლნ ლარს შეადგენს და ხალიკი 11 მომგებიან ბანკს (∑ ₾1.8 მლრდ) შორის 0.6%-იანი წილით არის წარმოდგენილი, მე-10 პოზიციაზე.

 

Q3/2022  –    Q3/2021 

 

₾/%                      

₾/%

აქტივები

1 013 554 000

846 691 048

სააქციო კაპიტალი

14 756 911

110 971 057

წმინდა მოგება

9 392 000

 14 756 911

ROE

10.3%

 19%

ROA

1.32%

   3%

 

 წყარო: ბანკი