ტექნოლოგიები
25/03/2021

BTU-ში ახალი ტექლაბი გაიხსნა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია - ინდუსტრია 4.0 გაიხსნა. პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება.

BTU-ში განმარატვენ, რომ ლაბორატორიის მიზანია, გააძლიეროს უნივერსიტეტისა და ინდუსტრიის თანამშრომლობა და ხელი შეუწყოს ინდუსტრიების ციფრულ ტრანსფორმაციას მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის საჭიროებების შესაბამისი სპეციალური კურსების, ტრენინგებისა და საკონსულტაციო სერვისების შეთავაზებით. 

ინდუსტრია 4.0 ლაბორატორიაში მენეჯერული პროცესების ციფრული ტრანსფორმაცია, შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობით და პროგრამული უზრუნველყოფით ისწავლება.

ლაბორატორიის ფარგლებში, სტუდენტებს, ინდუსტრიულ პარტნიორებსა და სხვა ბენეფიციარებს 10-ზე მეტ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ეხსნებათ წვდომა, მათ შორის: Power BI, Unity, Unreal engine, Blender, Photoshop და სხვ. ლაბორატორიაში ჩატარდება ტრენინგები: ვირტუალური რეალობა - მომავლის ტექნოლოგია, VR ინდუსტრიაში - 3D პროდუქტის ვიზუალუზიაცია, Microsoft Power BI, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, Google Ads& analytics, Google Cloud.

ადგილობრივ და საერთაშორისო ტექნოლოგიურ პარტნიორებთან ერთად აქტუალურ თემებზე მომზადდება პოდკასტები, მათ შორის: ხელოვნური ინტელექტის, ვირტუალური რეალობის, მონაცემთა ანალიტიკის და სხვა თემებზე.

ლაბორატორიის გახსნის პარალელურად პროექტის პარტნიორი წამყვანი ევროპული უნივერსიტეტები: ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია), პორტოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (პორტუგალია), სტოკჰოლმის ტექნოლოგიის სამეფო ინსტიტუტი (შვედეთი) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო მოდულის შესაქმელადაც ერთიანდებიან; მოდული “Digital Strategist: Developing New Digital Initiatives” მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი და 2021/2022 წლის შემოდგომის სემესტრიდან იქნება ხელმისაწვდომი.