საზოგადოება
14/11/2022

შშმ პირების კულტურულ ცხოვრებაში ჩასართავად პირველი საგანმანათლებლო ღონისძიება INKuLtur-ი გაიმართა

14 ნოემბერს პროექტის INKuLtur – “ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის" პირველი საგანმანათლებლო ღონისძიება გაიმართა.

პროექტის მიზანია, აღმოსავლეთ ევროპაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჰქონდეთ თანაბარი წვდომა ხელოვნებასა და კულტურაზე. სასწავლო მოდული მიზნად ისახავს გაზარდოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში.

2022 წლის ივლისიდან ასოციაცია "ანიკამ" დაიწყო პროგრამა "INKuLtur – ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის". პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია Dialogue for Understanding e.V. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ერთად.

პროგრამა სრულად დაფინანსებულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ასევე, პროგრამის პარტნიორია საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო.

პროექტი ეხმიანება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინიტროს მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმის მიზნებს, კერძოდ, შშმ პირთათვის კულტურისა და სპორტის სფეროების ინკლუზიურობის გაზრდას სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობის გზით.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამა "INKuLtur - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში" გასულ 2021 წელს წარმატებით განხორციელდა ასოციაცია "ანიკას" მიერ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით.

ცნობისთვის, ასოციაცია "ანიკას" მისიაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის თანაბარი შესაძლებლობებისა და პირობების შექმნა, ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფა.

Businesspartner