ჯანდაცვა
08/06/2023

რა ვადებში უნდა მიიღოს მოქალაქემ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში დაფინანსებაზე პასუხი?

პაციენტების ნაწილი ხშირად გამოთქვამს უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ოპერაციის დაფინანსების პასუხი იგვიანებს.

ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიღების ვადები დამოკიდებულია იმაზე, სასწრაფო-დაუყოვნებელია ოპერაცია თუ გეგმიური.

„მატერიალიზებული ვაუჩერის/მიმართვის მომზადების ვადა სასწრაფო-დაყოვნებული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში განისაზღვრება 5 დღით, ხოლო გეგმური მომსახურების მიღებისას, მოლოდინის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს, თუმცა, მოლოდინის პერიოდის ხანგრძლივობა სამედიცინო ჩვენებით განისაზღვრება.

სამედიცინო დოკუმენტაციის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება (დადებითი ან უარყოფითი) მოსარგებლეს ეცნობება სმს შეტყობინებით,“ - განმარტავენ სააგენტოში.

ამასთნ, თუკი პასუხის მიღება დაგვიანდა ან სხვა პრობლემა შეიქმნა, ოპერაციის დაფინანსების ვადებთან და ლიმიტებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, მოქალაქეს შეუძლია ჯანდაცვის  სამინისტროს ცხელ ხაზს მიმართოს: 15 05

jandacva.ge