ფინანსები
21/11/2022

სილქ ბანკი ბიზნესსესხების პორტფელს ზრდის

სილქ ბანკმა პორტფელი გაზარდა. 1 ნოემბრის მდგომარეობით (0!.11.2022) 23.5 მლნ ლარის საკრედიტო დაბანდებით, 0.05% წილით, 13 ბანკს შორის ბოლოა (სანქცირებულ ვთიბის თუ აღარ ჩავთვლით).

დაბანდებაში ძირითადად ბიზნესესხებია. საცალოზე მხოლოდ 6.6  მლნ ლარი მოდის.  სილქს 15.8 მლნ ლარის დეპოზიტები აქვს, მათ შორის თითქმის ნახევარი, 7.7 მლნ ლარი, ფიზიკური პირებისგან მოზიდული რესურსია.

10 თვე სილქბანკმა 2.6 მლნ ლარის ზარალით დაასრულა, თუმცა 2 ზარალიანთან შედარებით (პაშა ბანკი, ვითიბი ბანკი) უკეთეს პოზიციაზეა.

 

01.11.2022  ₾

Q3.2022  ₾

Q3.2021  ₾

აქტივები

90 206 130

89,181,000

88 182 269

სესხები

23 475 220

23,330,000

12 404 883

დეპოზიტები

15 832 404

13,234,000

10 506 731

მოგება (ზარალი)

(2 593 175)

(2,541,000)

  1 355 335

წყარო: კომერციული ბანკი