ფინანსები
18/03/2020

სებ-ის ღონისძიებები საბანკო სექტორის მდგრადობის შესანარჩუნებლად

ეროვნული ბანკი COVID -19 გავრცელების გამო, საბანკო სექტორის მდგრადობის დასაცავად, რამდენიმე ღონისძიებას განიხილავს.

საუბარია მათ შორის, კაპიტალის ადექვატურობის მოთხოვნის ცვლილებაზე. კერძოდ, მარტში დაგეგმილი დამატებითი კაპიტალის მოთხოვნების ეტაპობრივ გადადებაზე.

ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში ბანკებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ კონსერვატორული ბუფერებით, თუმცა ასეთ შემთხვევაში იკრძალება კაპიტალის განაწილება ან დივიდენდის გაცემა.

ეროვნული ბანკი ასევე განიხილავს ლიკვიდობის დაფარვის კოეფიციენტის ლიმიტების და უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების კოეფიციენტის შემცირებას.

შეგახსენებთ, რომ ამჟამად, უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 25%-ია.
დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საფინანსო სექტორი კორონავირუსით გამოწვეულ კრიზისულ ვითარებას მომზადებული ხვდება.

“საბანკო სექტორს აქვს კაპიტალისა და ლიკვიდობის კომფორტული რეზერვები, რომელიც ეტაპობრივად გროვდებოდა, ამასთან დაბალია უმოქმედო სესხების მოცულობა და ბოლო წლებში სექტორი სოლიდური მომგებიანობით გამოირჩეოდა, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფინანსური სექტორი ამ გამოწვევას მომზადებული ხვდება“, – აღნიშნა გვენეტაძემ.