ფინანსები
21/11/2022

სებ-ი ბანკებს კაპიტალის ბუფერებს უმატებს

სებ-ი ბანკებს ახალ CRA ბუფერს უწესებს, საკრედიტო რისკის დასაკორექტირებლად.

ეს ზედამხედველს კონსერვატიულობის შესანარჩუნებლად სჭირდება, რომ სექტორმა კაპიტალის ბუფერები დაიჭიროს, ანგარიშგების ახალ სისტემაზე გადასვლის შემდეგ.

ახალი წლიდან ქართული ბანკები სებ-ის მეთოდოლოგიით ანგარიგებას წყვეტენ და საერთაშორისო IFRS სტანდარტზე გადადიან. 

იმის გათვალისწინებით, რომ IFRS სებ-ის მეთოდოლოგიისგან განსხვავებით (რომლითაც ამ დროსთვის წარმოებს ანგარიშგება) უფრო ლიბერალურია, საჭირო გახდა ანგარიშგების ძველი (არსებული) მიდგომების შენარჩუნება, რომ კაპიტალის სტანდარტები არ დაირღვეს.

ცვლილება ძირითადად სესხების დარეზერვების მეთოდოლოგიაშია. კიდევ რამდენიმე მახასიათებლის დათვლაშის, მათ შორის მომსახურების საკომისიოს, ასევე  დასაკუთრებული ქონების ნაწილში. IFRS-ი  სებ-ის მეთოდოლოგიისგან განსხვავებით, ბანკებს, დასაკუთრებული ქონების სისტემატიურად ჩამოწერას არ ავალდებულებს.

Businesspartner