ფინანსები
30/06/2021

საფონდო ბირჟიდან "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები მოიხსნა

"საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები საფონდო ბირჟიდან მოიხსნა.

დელისტინგი ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დასრულებას უკავშირდება.

EBRD-ს 5 მილიონი ლარის 3 წლიანი ობლიგაციები ჰქონდა განთავსებული, საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში.

ობლიგაციის დაფარვის ვადა 2021 წლის 22 ივნისი იყო.