ფინანსები
04/10/2021

რატომ მცირდება 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

2022 წლის სახელმწი ფობიუჯეტი, წინა წელთან შედარებით, 1 055.5 მლნ ლარით მცირდება და შეადგენს 18 443 276 000 ლარს. 2021 წლის ბიუჯეტი 19 498.8 მლნ ლარით განისაზღვრა. 

როგორც 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განმარტებით ბარათში წერია, შემცირება გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, კერძოდ 2022 წელს მნიშვნელოვნად, 850 მლნ ლარით მცირდება პანდემიასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასევე აღარ არის გათვალისწინებული ევრობონდების დაფარვასთან დაკავშირებული ასიგნებები (1 713.2 მლნ ლარი). 

 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა სახელმწიფო პენსიის ინდექსაცია და მასწავლებელთა ხელფასების ზრდა კარიერული სქემის შესაბამისად. 

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ხარჯების დაფინანსებას 500.0 მლნ ლარის ოდენობით.

შეგახსენებთ, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში რამდენიმე თვის წინ ცვლილებები განხორციელდა. 

Businesspartner