ფინანსები
20/01/2023

პროკრედიტ ბანკი 20%-იან ROE-ზე ვერ გავიდა

პროკრედიტ ბანკს მომგებიანობა შეუმცირდა. 01.01.2023-ის მდგომარეობით, კაპიტალზე უკუგება (ROE) 20%-საც ვერ აღწევს. ბანკის აქციონერი/ინვესტორი ყოველ მილიონზე 100 000 ლარით ნაკლებს იღებს.

გერმანული უმსხვილესი საბანკო ჯგუფი წევრს, შარშან თუ კაპიტალზე უკუგების 27%-იანი კოეფიციენტი  ჰქონდა, 2022 წლის ბოლოs 18%-ს ჩამოცდა.

შემცირებულია ბანკის სასესხო და დეპოზიტების პორტფელი. თუმცა გარკვეულწილად  ლარის გამყარების ეფექტით. პროკრედიტ ბანკის სესხების დოლარიზაცია 70%-მდეა, დეპოზიტების კი 70%-ს აღემატება (74%). სავარაუდოდ ანაბრის პორტფელის დოლარიზაცია შემცირდება. ლარის ანაბარზე 13 000-იანი ზღვარი მოხსნილია და ყველა ვალუტაში 5 000  ერთეულიდან თავსდება.

 

 

01.01.2023

01.01.2022

აქტივები

1,726,760,909

1,851,836,000

სესხები

1,150,714,387

1,354,159,000

დეპოზიტები

972,580,708

1, 016,794,000

მოგება (ზარალი)

48,029,625

62,432,000

ROE

17.82%

27,34%

ROA

  2,73%

  3,37%

წყარო: კომერციული ბანკი