ფინანსები
01/08/2023

პრობლემური სესხების წილი იპოთეკებში არ მცირდება

ბანკების სავალუტო იპოთეკის პორტფელში გაფუჭებული კრედიტები 3-3,3%-ის ნიშნულზე რჩება.

სებ-ის ინფორმაციით, აშშ დოლარში (USD) უმოქმედო სესხების  წილი 3.3%-ის ფარგლებშია, ევროში - 2.6%.

H1/2023 -ისთვის, 272,4 მლნ ლარის ვადაგადაცილებულ იპოთეკებში, აშშ დოლარის პორტფელზე 76 მლნ ლარის ექვივალენტი მოდის, ევროზე, 43 მლნ ლარის.

ლარში ვადაგადაცილებული იპოთეკური სესხების მოცულობა 153 მლნ ლარის ფარგლებშია (L/Y - 107,2 მლნ). უმოქმედო სესხების მოცულობა გაზრდილია თუმცა მთლიან დაბანდებასთან/კოეფიციენტი მცირედით გაუარესებულია, 0.4%-მდე (H2/2022 -0,23%)

სებ-ის ინტერაქტიული სტატისტიკით, H1/2023-ის მდგომარეობით, 5,756 მლრდ ლარის იპოთეკებია გაცემული (H1/2022 - 4,720 მლრდ)

პრობლემური იპოთეკის წილი Q/Q ჭრილში

  Q2/23 Q2/22 Q2/21 Q2/20  
 ₾არი 2,9%  2,5%  6.0%  5.0%  
 USD 3,3% 4,12% 12,3% 10,5%  
 EUR 2,6%  3,3%  7,8%  3.2%  

წყარო: სებ-ი

 

 

Businesspartner