ფინანსები
03/09/2020

მშპ-ში ბანკების წილი გაზრდილია

საბანკო სექტორის აქტივებმა, მთლიან შიდა პროდუქტთან (მშპ), 98.3%-ს მიაღწია (01.07.2019 – 92.9%).

დეპოზიტების შეფარდება მშპ-სთან 57.4%-ია (01.07.2019– 53.2%). სესხების შეფარდება -  67.4%-(01.07.2019 - 62%). კოეციფიენტების განსაზღვრისას სებ-მა ბოლო 4 კვარტლის (2018წ) მშპ-ით იხელმძღვანელა.

Businesspartner