ფინანსები
22/09/2023

ქართველებმა ივლისში ყველაზე მეტი იტალიაში დახარჯეს-რეიტინგი

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, საქართველოდან ვიზიტორების საბარათე (ქართული ბარათებით) ტრანზაქციებმა 679 მლნ ლარია.

სებ-ის აგვისტოს სტატისტიკით, მ.შ. ივლისი ბანკომატებში განაღდებულია 64.8 მლნ ლარის ექვივალენტი თანხა, სხვადასხვა ვალუტაში. გადახდის პოს-ტერმინალებში 260 მლნ ლარამდე ოპერაციები შესრულდა, ელ/კომერციის ტერმინალებით კი 340 მლნ ლარის.

პოს-ტერმინალებით ყველაზე მეტი გადახდები მოდის იტალიაზე 109 მლნ ლარამდე 595 000 საბარათე ტრანზაქცია.

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გადახდები, პოს-ტერმინალებით (გამოსახული ლარში)

  2020 7m/2023
აშშ 79 595 110 84 834 242
ესპანეთი  40 248 208 89 753 600
თურქეთი 29 599 182 88 753 537
გერმანია 27 121 226 80 853 423
საფრანგეთი 23 708 837 100 626 287
იტალია 21 606 548 108 868 671

წყარო: სებ-ი

 

Businesspartner